برگزاری زیارت عاشورا در محل شرکت مراسم زیارت عاشورا در دهه اول ماه محرم 1398 در محل شرکت تولید نیروی برق کرمان

چاپ