بازدید مدیر عامل و کارکنان شرکت تولید نیروی برق کرمان از نیروگاه زرند

چاپ

کارکنان شرکت تولید نیروی برق کرمان به دعوت مدیر عامل محترم شرکت مدیریت تولید برق زرند در دو گروه از نیروگاه زرند بازدید کردند. در ابتدای این بازدید جلسه­ای در حضور مدیران عامل شرکت تولید نیروی برق کرمان و مدیریت تولید برق زرند و کارکنان و مدیران دو شرکت تشکیل و طی آن تاریخچه احداث و بهره­برداری از نیروگاه زرند و همچنین اهمیت آن در شبکه برق جنوب شرق کشور  بیان شد. در انتها کارکنان شرکت تولید نیروی برق کرمان از بخش­های مختلف نیروگاه بازدید و از نزدیک چگونگی تولید واحدهای نیروگاه مزبور را مشاهده نمودند .