ّ شرکت تولید نیروی برق کرمان
مطالعه مطلب

پروژه تعویض استاتور ژنراتور واحد 1 بخار نیروگاه سیکل ترکبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان با موفقیت اجرا گردید.

1401/11/3

ژنراتور واحد یک  بخار نیروگاه سیکل ترکیبی  شهید سپهبد سلیمانی کرمان  که از اواسط تیرماه سال جاری از محل استاتور دچار حادثه شده بود ، پس از تأمین ...

مطالعه مطلب

تقدیر وزارت نیرو از شرکت تولید نیروی برق کرمان در راستای اجرای موفقیت آمیز ارتقای امنیت سایبری شبکه سازمانی شرکت

1401/11/1

تقدیر از شرکت تولید نیروی برق کرمان در راستای اجرای موفقیت آمیز ارتقای امنیت سایبری شبکه سازمانی شرکت

مطالعه مطلب

تقدیر مدیر حراست کل استان کرمان از مدیریت محترم حراست شرکت تولید نیروی برق کرمان

1401/9/26

تقدیر مدیر حراست کل استان کرمان از مدیریت محترم حراست شرکت تولید نیروی برق کرمان

مطالعه مطلب

اطلاعیه جذب نیروی امریه سربازی وزارت نیرو

1401/9/11

وزارت نیرو در نظر دارد ، نیروی انسانی مورد نظر خود را از مشمولین وظیفه عمومی کارشناسی ارشد و دکتری، بصورت امریه جذب نماید.

مطالعه آگهی
مناقصه "خرید سلونوئید ولوهای  ساخت داخل مورد نیاز واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان"
1401/11/2
مطالعه آگهی
مناقصه "خرید اکچویتورهای ساخت داخل مورد نیاز واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان"
1401/11/2
مطالعه آگهی
مناقصه "انجام تعمیرات اساسی  بلند مدت دو واحد گازی V94.2  نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان"
1401/9/15
مطالعه آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی باتری های مورد نیاز واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان
1401/9/9
1401