ّ شرکت تولید نیروی برق کرمان
مطالعه مطلب

تقدیر وزیر محترم نیرو از مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق کرمان در جهت تامین برق پایدار دره اوج مصرف تابستان 1401

1401/8/30

تقدیر وزیر محترم نیرو از مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق کرمان در جهت گذر موفق از پیک مصرف تابستان 

مطالعه مطلب

کسب رتبه اول در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان توسط شرکت تولید نیروی برق کرمان

1401/6/12

تقدیر و تشکر مهندس پیشاهنگ  مدیر عامل و رئیس هیت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  به مناسبت کسب رتبه نخست در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان

مطالعه مطلب

کسب رتبه یک ساخت داخل توسط شرکت تولید نیروی برق کرمان

1401/6/12

تقدیر و تشکر مهندس پیشاهنگ  مدیر عامل و رئیس هیت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  به مناسبت کسب رتبه نخست کشوری در زمینه ساخت داخل بر اساس مبلغ قرارداد.

مطالعه مطلب

برگزاری مراسم روحبخش زیارت عاشورا

1401/5/21

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا ، مداحی و روضه خوانی در محل شرکت تولید نیروی برق کرمان با حضور کارکنان و مدیران شرکت 

مطالعه آگهی
فراخوان ارزیابی صلاحیت جهت تهیه فهرست بلند سازندگان و پیمانکاران کالا و خدمات تخصصی بخش تولید برق
1401/8/30
مطالعه آگهی
مناقصه خرید قطعات مکانیک مورد نیاز تعمیرات واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان
1401/7/20
مطالعه آگهی
مناقصه خرید قطعات مکانیک مورد نیاز تعمیرات واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان
1401/6/10
مطالعه آگهی
مناقصه خرید پیچ و مهره ها و سایر لوازم اتصالات ساخت داخل مورد نیاز واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان
1401/6/10
1401