آدرس:
کرمان ، بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان امام جمعه ، کوچه شماره 16 ، ( امام جمعه 16 ) ، پلاک 36 ، شرکت تولید نیروی برق کرمان

 
ایمیل:
info@kermanpg.ir
تلفن:
034-32483589-93