موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به شرح زیراست:

 • تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه‌سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
 • برون‌سپاری عملیات اجرایی رقابت‌پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تاسیسات).
 • پیش فروش انرژی برق و سایر روش‌های تامین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
 • سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.
 • تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت‌.
 • همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
 • مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت ( تولید نیروی برق ) مرتبط باشد.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

عملکرد شرکت از ابتدای تأسیس تاکنون:

 • تولید: از ابتدای مهرماه سال 1387 تا پایان نیمه اول سال 1395 مقدار723 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص توسط واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل شده است.

 

 • مصرف سوخت: از ابتدای مهرماه سال 1387 تا پایان نیمه اول سال 1395 مقدار 13.233 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، مقدار 3,144 میلیون لیتر نفت‌گاز (گازوئیل) در نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان و 69 میلیون لیتر نفت کوره در نیروگاه زرند در نیمه اول سال 1395 به مصرف رسیده است.

 

 • راندمان: راندمان واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان در سال‌های 1387 تا 1394 به شرح جدول ذیل می‌باشد.

  

 • بهینه‌سازی: برای افزایش ظرفیت واحدهای گازی نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان اقداماتی به شرح جدول ذیل انجام یافته است:

 

ردیف

نام واحد

بهینه سازی صورت گرفته

میزان کلی افزایش ظرفیت (MW)

ارتقاء توان

خنک‌کاری

هوای ورودی

اصلاح IGV

1

GT1

10

15

3

28

2

GT2

10

15

3

28

3

GT3

10

15

3

28

4

GT4

-

15

5

20

5

GT5

10

15

3

28

6

GT6

10

15

3

28

7

GT7

-

15

5

20

8

GT8

-

15

5

20

جمع

50

120

30

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 • انجام تعمیرات دوره‌ای بلندمدت: از سال 1388 تا پایان سال 1394 تعمیرات دوره‌ای بلندمدت مطابق جدول زیر در واحدهای گازی و بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان انجام شده است. این تعمیرات بنا به دستورالعمل‌های سازندگان واحدها برای تداوم تولید و افزایش قابلیت اطمینان در بهره‌برداری از واحدها ضروری بوده که خوشبختانه تمامی آنها توسط پیمانکاران معتبر داخلی صورت گرفته است.

رديف

شماره واحد

تاريخ  راه‌اندازی

(اتصال به شبکه)

شروع اولين

تعميرات اساسی

اتمام اولين

تعميرات اساسی

شروع دومين

تعميرات اساسی

اتمام دومين

تعميرات اساسی

شروع سومين تعميرات اساسی

اتمام سومين تعميرات اساسی

1

GT11

16/4/80

31/6/84

22/12/84

18/9/89

11/2/89

9/10/91

21/1/92

2

GT12

31/5/80

22/5/84

25/10/84

3/7/88

12/12/88

19/11/92

19/2/93

3

GT13

11/8/80

26/10/84

30/2/85

28/7/88

7/11/88

3/11/91

21/2/92

4

GT14

18/9/80

26/11/84

27/3/85

13/11/88

16/2/89

2/10/93

2/3/94

5

GT15

22/11/80

16/6/85

10/11/85

28/6/89

26/9/89

26/11/91

28/5/92

6

GT16

30/1/81

30/7/85

25/1/86

30/10/89

5/3/90

17/9/94

22/2/95

7

GT17

9/8/81

16/11/85

25/2/86

24/11/89

25/2/90

12/8/93

10/1/94

8

GT18

29/9/81

6/10/85

18/3/86

2/6/89

27/8/89

13/7/94

28/10/94

9

ST11

28/12/86

6/12/93

8/2/94

تعميرات واحدهای بخار نيمه اساسی (50000 ساعت) می‌باشند.

10

ST12

10/4/87

16/1/94

1/3/94

11

ST13

18/8/87

22/10/94

22/12/94

12

ST14

22/12/87

20/8/94

14/11/94