ّ شرکت تولید نیروی برق کرمان

نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان

.نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان مشتمل بر دو واحد گازی V94.2 هرکدام با ظرفیت اسمی 166 مگاوات است. این نیروگاه متعلق به شرکت خصوصی نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان می‌باشد. واحدهای اول و دوم گازی آن به ترتیب در مردادماه و شهریورماه سال 95 به بهره‌برداری رسیده‌اند. لازم به ذکر است که واحد بخار این نیروگاه به ظرفیت 160 مگاوات در حال نصب می باشد. میزان تولیدی این نیروگاه از ابتدای راه‌اندازی تا انتهای شهریور ماه سال 96 به میزان 1024080 مگاوات ساعت بوده است.

نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان در کیلومتر ۱۰ جاده سیرجان – کرمان قرار دارد و یک بلوک سیکل ترکیبی شامل دو واحد گازی به ظرفیت 332 مگاوات و یک واحد بخار جمعا به ظرفیت 492 مگاوات است.

آدرس:سیرجان کیلومتر 10 جاده سیرجان کرمان

نیروگاه سمنگان