به گفته مهندس علیزاده معاون فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق کرمان نیروگاه‌های سیکل ترکیبی استان، در هفته پنجم و ششم طرح پایش نیروگاه‌های حرارتی کشور با حداکثر ظرفیت خود در خدمت شبکه برق کشور بوده‌اند. بر این اساس نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شوباد کهنوج، سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان، سیکل ترکیبی گُهران سیرجان، سیکل ترکیبی شهید سپهبد سلیمانی کرمان و بخاری زرند به عنوان نیروگاه‌های برتر کشور از حیث درصد تحقق تولید برق بوده‌اند.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر پرسنل خدوم صنعت برق استان به ویژه بخش تولید، بر تداوم تلاش‌های مجموعه در حفظ آمادگی نیروگاه‌های استان تا پایان پیک مصرف دوره تابستان تأکید نمود.