مدیران عامل واحدهای فناور زیر مجموعه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در تاریخ دوشنبه ۱۱ دی‌ماه از نیروگاه شهید سلیمانی بازدید به عمل آوردند. این بازدید  با هدف آشنایی با فعالیت‌های  نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمانی و در راستای امکانسنجی  و همکاری واحدهای فناور استان با نیروگاه شهید سلیمانی صورت گرفت.در جریان این بازدید که  باهمراهی کارکنان شرکت تولید نیروی برق کرمان همراه بود ،مدیران عامل یا نمایندگان برخی از واحدهای فناور استانی و جمعی از دانشجویان دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان حضور داشتند، کارشناسان نیروگاه در بخش‌هایی مختلف نیروگاه به شرح فعالیت‌های نیروگاه پرداخته و زمینه همکاری با شرکت‌های فناور استان مورد بررسی قرار گرفت.گفتنی است که با توجه به گزارشات، نیروگاه شهید سلیمانی، بزرگ‌ترین نیروگاه دولتی کشور در سیکل ترکیبی است که ۲ درصد از برق کشور و ۶۰ درصد از برق کل استان کرمان را تأمین می‌کند.