بازدید دکتر مدقق مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی کلان شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از مراحل پیشرفت کار و تکمیل واحد بخار ۱۳۰ مگاواتی مجتمع فولاد بوتیای ایرانیان در کرمان ، در این بازدید آقای دکتر مدقق ضمن بازدید از سایت نیروگاه از موانع و مشکلات پیشرو جهت تکمیل واحد بخار مطلع شدند.